Contacteer ons

Contacteer ons vandaag, dan zetten we samen de eerste stap!

(+32)(0)11 98 85 76

Hoekstenen & werkdomeinen

HOEKSTENEN

Elke onderneming bestaat in wezen uit 4 hoekstenen. Een harmonische samenwerking tussen deze hoekstenen, bepalend voor het goed presteren van het geheel.

Om doelen te verwezenlijken en alle rollen en taken in een organisatie te coördineren, moet er een of andere vorm van structuur (1) bestaan. Processen (2) zijn de zenuwbanen, die horizontaal en verticaal doorheen de onderneming zorgen voor de informatiestromen en de orkestratie van activiteiten binnen en tussen (deel)structuren. Om processen efficiënter te maken en om de organisatie te ontlasten van hun soms repetitieve karakter, wordt dikwijls allerhande technologie (3) ingezet. Uiteindelijk zijn het in de eerste plaats de mensen (4) die centraal staan in dit complexe samenspel en dé bepalende factor zijn om de onderneming als organisme echt te laten functioneren.

Omdat elke onderneming een levend organisme is, zijn deze hoekstenen continu onderhevig aan verandering en zijn ze idealiter ook in constante evolutie!

VERANDERING OP ‘MENSENMAAT’

Elke verandering van elk van de andere 3 hoekstenen wordt gemaakt of gekraakt, door al dan niet de acceptatie en verankering bij de medewerkers en op de werkvloer. Het bouwen van draagvlak en het voorbereiden van de acceptatie, is dus een bepalende factor bij elk transitie project!

Omdat verandering gerealiseerd wordt door het doelgericht ingrijpen op alle hoekstenen, is het uitermate lastig voor u als ondernemer om de juiste adviseurs op het juiste moment rond u te verzamelen. Al deze adviezen staan dikwijls los van elkaar en het is aan u om al deze input tot een geintegreerd geheel te kneden, om vervolgens soms fundamentele beslissingen op te baseren.

Transitie-Partners bekijkt uw situatie van A-tot-Z en over de ganse breedte van uw onderneming. Wij voorzien in de nodige experten en staan in voor het formuleren van een geintegreerd advies dat door ons ganse team onderschreven wordt. U kan met voldoende inzicht en in meer comfort onderbouwde beslissingen nemen!

WERKDOMEINEN

Strategie - & organisatieontwikkeling

Lees meer

Prestatie - & Procesoptimalisering

Lees meer

Duurzame verandering

Lees meer

Technologie - & Tooloptimalisering

Lees meer

Kerncompetenties

Lees meer